Herkes İçin DE* (dijital etkinlik*/digital event*)

Hangi meseleye çözüm getiriyorsunuz? Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınını göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz ‘Herkes İçin DE’ projesi, yeni normal sürecinde dijitale erişimi olmayan kör, sağır ve işitme engelli bireyler için tasarlanan bir web sitesi arayüzüdür.

Bu mesele çerçevesinde üzerine eğildiğiniz problemi açıklar mısınız? Şu an içinde bulunduğumuz yeni normal sürecinde özellikle; etkinlikler, eğitim, sosyal hayat, iş hayatı gibi alanların yoğun bir bölümü dijital platformlara taşınmış durumda. Türkiye’de yaşayan engelli kişi sayısı verilerinin oranlarındaki çoğunluğu da (verilere dair bilgiye aşağıda ulaşabilirsiniz) göz önünde bulundurarak, geliştireceğimiz ‘Herkes İçin DE’ projesinin bir ihtiyaçtan çok bir zorunluluk olduğu kanaatindeyiz. İçinde bulunduğumuz dijital yeni normal sürecine katılım gösteremeyen, engellenen bireylerin katılımlarını sağlamak ve bilgiye erişim haklarını mümkün kılmak için bir hizmet platformu oluşturduk.

Problemini çözdüğünüz hedef kitlenizi tanımlayın. Hedef kitlemiz; (16-20 yaş) üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, (25-65) yaş arası etkinliklere katılım sağlayan ve/veya iş hayatında çalışan, kör, sağır ve işitme engelli bireyler. 2011 Aralık ayında TÜİK'in yaptığı araştırmanın verilerine göre, Türkiye’de resmi kayıtlara dayanan engelli vatandaş sayısı 4 Milyon 883 Bin’dir. Bu veri Türkiye nüfusunun yaklaşık %6.9’unu karşılık geliyor. Yukarıdaki verileri somutlaştırarak bir örnek vermemiz gerekirse, Türkiye genelinde bağımsız olarak sosyal hayata dahil olamayan engelli birey sayısı, yaklaşık olarak Doğu Anadolu Bölgesi nüfusuna denk geliyor. Türkiye’de bu alanda yapılmış en son raporlama 2011 yılına ait olduğu için elimizdeki sayısal verileri 2011 verilerine göre işleyebiliyoruz. Bu verileri göz önünde bulundurarak, nüfustaki 2011’den bugüne artışı da oranlayarak, günümüze bir projeksiyon yaptığımızda ise; sadece kör, işitme engelli ve sağır bireylerin yaklaşık sayıları 2 Milyon 78 Bin kişiye yaklaşmaktır. Bu sayıda, kör, sağır ve işitme engelli dağılımı ise şu şekildedir; 1 Milyon 164 bin kör (toplam nüfusun %1.4’i) 915 bin sağır ve işitme engelli (toplam nüfusun %1.1’i) Genel toplumsal algının aksine, toplumun yaklaşık 3 Milyonunu oluşturan sağır ve işitme engelli bireyler içerisinde okuma yazma oranı yalnızca %5 gibi bir azınlığa tekabül etmekte. Demek oluyor ki bilinenin aksine video içeriklere eklenen alt yazı özelliği sağır bireylerin bilgiye erişimini %100 sağlayamıyor. Bu veri doğrultusunda sağır bireylerin içeriklere erişebilmesi için işaret diliyle çeviri uygulanması gerekiyor. Hedef kitlemiz olan yaklaşık 4,5 Milyon kişiden 1,5 Milyonu oluşturan kör bireyler için video içeriklerini erişilebilir kılmak adına sesli betimleme yöntemi ile ekran görüntülerinin açıklaması gerekiyor.

Bu problemin hedef kitleniz için önemli ve öncelikli olduğuna dair kanıtlar gösterin. (pazar araştırmaları, kullanıcı araştırmaları, makaleler, bireysel gözlem ve deneyimler, vs..) 11 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: SAĞIRLARIN, İŞİTME VE GÖRME ENGELLİLERİN YAYIN HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-15.htm Cumhurbaşkanının Covid- 19 döneminde sıklaşan ulusa sesleniş konuşmalarının işaret dili tercümesi olmamasından kaynaklı bir bilgiye erişim sorunu doğdu. Anadilleri Türk İşaret Dili olan sağır komünite, Cumhurbaşkanının konuşmalarına işaret dili tercümanı eklenmesi konusunda bir kampanya başlattı ve onlarca STK’nın imzasıyla, konuşmalara işaret dili tercümesi eklenmesi ile sağır komünite bilgiye erişim hakkına kavuşmuş oldu. link: http://bianet.org/bianet/toplum/222178-isitme-engelliler-ulusa-seslenisi-anlamak-istiyoruz Covid döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretimde eba sistemi üzerinden online eğitime geçildi. ilk 1-2 hafta kör bireyler sisteme giriş yapamadı ve derslere erişemedi. Bunun üzerine Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) #GörmeEngellilereEBAKapalı hashtagi ile başlattıkları kampanyayla 48 saat içinde EBA platformunun erişilebilir hale gelmesini sağladılar. link: http://bianet.org/bianet/toplum/221956-gorme-engelliler-eba-ya-giris-yapamiyor https://www.eged.org/node/646

Ayrıca geçtiğimiz hafta çevrimiçi yayınlananTürkiye’nin iyilik odaklı festivali Festtogether evlerimize geldi. COVID-19 salgını sebebi ile ortaya çıkan ihtiyaçları desteklemek amacı ile konserler ve sohbetlerin yer alacağı Festtogether'a destek olduk. Erişilebilir Her Şey ve Festtogether işbirliğiyle festivalde olacak gündüz panellerini işitme engelliler, sağırlar ve kör bireyler için erişilebilir hale getirdik. Aşağıdaki linkte canlı yayınlar sırasında, yaptığımız sesli betimleme ve işaret dili tercümesi uygulamalarına gelen seyirci yorumlarından, Festtogether’ın öne çıkardığı yorumlardan örnekler bulabilirsiniz. Link: https://drive.google.com/drive/folders/13fQAZy6AiP51BfHGQJPOjludKB9PA8jL?usp=sharing

Çözümünüzün adını yazın, eşsiz değer önerisini 1-2 cümle ile açıklayın. Herkes İçin DE (Dijital events/Dijital Etkinlik) Dahi anlamına gelen ve ayrı yazılan -de bağlacından esinlendiğimiz proje adımızda -de bağlacının baş harflerini dijital etkinlikler olarak açıyoruz.
Yeni normal sürecinde gerçekleştirilen dijital etkinliklere, engel durumları nedeniyle erişemeyen bireylerin erişimini sağlamak amacıyla hazırlanan proje, sayıları göz ardı edilemeyecek kadar çok olan, engellenen bireylerin sosyal hayat, iş hayatı eğitim hayatı gibi önemli alanlara katılımını sağlamaları için bir aracı hizmet olacak. Engellenen bireylerin içeriklere (toplantılar, paneller, eğitim, kültür-sanat vb) erişebilmesi evrensel insan hakkıdır. Bu hakkın farkına varabilen ve uygulamalarına adapte edilebilen kurumlar, hem sosyal sürdürülebilirlik hem de insan hakları konusunda bir adım önde hareket edebilen kurumlar olacaktır.

Çözüm öneriniz olarak sunduğunuz ürün / hizmet / iş modelini açıklayın. (İnternet siteleri, prototipler, vb. için bağlantı verebilirsiniz.) Çözüm olarak sunduğumuz hizmet, erişilebilirlik alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren Erişilebilir Her Şey sosyal girişiminin internet sitesine bağlantılı; ‘Herkes İçin De’ adındaki arayüz sayesinde hizmet verecek. Etkinliklerini erişilebilir kılmak isteyen bireyler / kurumlar Erişilebilir Her Şey web sitesine giriş yaptıktan sonra ‘Herkes İçin De’ başlığı altında uygun kullanıcı segmentini seçerek açılan takvim üzerinden erişilebilir kılmak istediği etkinliğinin günü, saati, içeriği, içerik için kullanılacak platform gibi bilgileri girerek hizmetin tek kullanımlık, aylık veya yıllık kullanmaya imkan veren kampanyalı opsiyonları arasından satın alımını sağlayabilecek. https://www.erisilebilirhersey.com/

Çözüm önerinizin hedef kitleniz tarafından arzu edildiğine dair ne gibi kanıtlar öne sürebilirsiniz? (Kullanıcı testleri, MVP sonuçları, pazar göstergeleri, Türkiye ve dünyadan benzer ürün/servis örnekleri, vb.) Geliştirdiğimiz proje esasan arz/talep dengesinin üzerinde bir yerde temel ihtiyaçlara hizmet etmesi bakımından önemli. Arzu edilmesinden çok bu gerekli düzenlemelerin yapılması nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan engellenen bireylerin bağımsız katılımı için hak temelli bir yaklaşımdır. Covid-19 sürecinde sağır bireyler ancak sürecin ikinci haftasında içinde bulunduğumuz gündemi fark edebildi. Bunun nedeni kendilerine yönelik iletişimin yapılmamış olmasıydı. Hedef kitlemizin, çözüm olarak sunduğumuz hizmete ihtiyacı olduğuna dair verileri ölçümleyebilmek ve sayısal ihtiyaçlarla kurumlara hizmet verebilmek için çalışma süreci içinde çeşitli anketler yapılacaktır. Bu anketlerle, kurumların dijital etkinliklerinin erişilebilir hale geldiğinde katılım oranlarındaki engelli bireylerin kullanım artışı ve kuruma kazandırılan yeni kullanıcı verileri ölçümlenecek. Ayrıca projenin çıkış noktası ve fikrin geliştirilmesi sürecinde ekibimizin iletişim kurduğu STK’lar içindeki kanaat önderleri, başta “covid 19 nedir?” gibi hayati önem taşıyan konu hakkında, ve daha sonrasında fiziksel hayatta iptal edilip dijitale dönüşen etkinliklerin içeriklerine erişemediklerini birinci ağızdan dile getirdiler. Hak temelli yaklaşım ile sunulacak bu çözüm, bireylerin istedikleri içeriğe bağımsız şekilde ulaşmaları doğrultusunda tüketimde yapacakları seçimlerin iradesini de kendi üstlerine almalarını sağlayabilecek.

Çözüm önerinizin sunduğu yenilik ölçeğinin pazarda varolan çözümlerden nasıl farklılaştığını açıklayın. http://sebeder.org/ Sesli Betimleme Derneği şu an geliştirmekte olduğumuz ‘Herkes İçin DE’ projemiz için aynı alanda çalışan en yakın girişimlerden birine örnek. Dernek; TV ve Netflix gibi platformlarda yayınlanan içeriklere sesli betimleme ve işaret dili desteği vermekte. ‘Herkes İçin DE’ girişimi ise dijital platformlarda vereceği hizmetle Sesli Betimleme Derneği’nden farklı olarak, pazar içinde farklı bir alanı dolduracak. Aynı zamanda ‘Herkes İçin DE’ girişiminde eşit zamanlı erişilebilirliği savunduğumuz için, Sesli Betimleme Derneği’nden farklı olarak içeriklere sunduğumuz hizmeti herkes ile aynı anda engellenen bireylerin erişimi için sağlıyor olacağız. Sesli Betimleme Derneği içerikleri, yayınlandıktan sonra erişilebilir olmasını sağlayarak yayınlıyor: http://engelsiz.kanald.com.tr/ örneği gibi. Hak temelli bir yaklaşımla geliştirdiğimiz ‘Herkes İçin DE’ girişimi olarak bizler ise erişilebilirliğin herkes ile aynı zamanda olması gerektiğine inanıyor ve hizmetimizi buna yönelik çalışabilecek şekilde tasarlıyoruz.

Çözüm önerinizin teknik uygulanabilirliğine dair öngördüğünüz bariyerleri ve bu bariyerleri nasıl alabileceğinizi açıklayın. Çözümünüzün teknik uygulanabilirliğine dair kanıtlar gösterin. (Regülasyonlar, yeni yasalar, geliştirilen ya da var olan teknolojiler, Türkiye ve dünyadan benzer ürün/servis örnekleri, vb.) Erişilebilir etkinlik dijital içerik hizmetini bünyesinde sunacağımız video konferans aplikasyonları, videolar ile eş zamanlı verilmesi gereken sesli betimlemeler için ek bir eş zamanlı dil kanalı açmalıdır. Teklif gönderdiğimiz aplikasyonlar kendi yönetim politikasına bağlı olarak bu kanalların açılmasını onaylamayabilir. Bu duruma bağlı olarak aplikasyon yetkililerini marka değerlerini bu hizmet ile arttırabileceğimizi ve hizmetimiz sayesinde tüm alanlarda erişilebilir olmaları ile kullanım pazarlarının gelişeceğini belirteceğiz. Microsoft Teams uygulamasına 2019 Ocak içinde altyazı (ingilizce) özelliği ekledi. Zoom uygulaması ise geçtiğimiz aylarda (Mart 2019) tercüme özelliğini uygulamaya başladı. Uygulama ile başlatılan toplantı / webinar sırasında ev sahibi tercüme özelliğini açabiliyor. Böylece çevirmenler kendi ses kanallarına giriş yapabiliyor. Katılımcılar ise bu ses kanallarından tercih ettikleri dili seçerek toplantıyı tercih ettikleri dile çevrilen versiyonu ile dinleyebiliyor. Bu esnada eğer dilerlerse orijinal dili de arka planla düşük ses kuvveti ile dinlemeye devam edebiliyorlar. Microsoft Teams ve Zoom gibi yoğun kullanılan etkinlik uygulamalarına getirilen bu özellik, Herkes İçin DE projesinin uygulanabilirliği hakkında fikir verir.

Çözüm önerinizin ticarileşme potansiyeline dair ne gibi kanıtlar gösterin? (MVP sonuçları, pazarlama ve satış faaliyetleri, pazar büyüklüğü ve iş planı, Türkiye ve dünyadan benzer ürün/servis örnekleri, vb.) Çözüm önerimiz kalabalık bir hedef kitlenin ihtiyacına hizmet ettiği ve kurumların da ilgi gösterdiği bir alanda olduğu için ticarileşme potansiyelini yüksek görüyoruz. İşletmeden işletmeye modeliyle kurguladığımız bu sistemde, düzenlemeleri yapacak kurumları, büyük bir gerekliliği yerine getirmenin yanında yeni bir kitleyi de kendi yapılarına dahil edeceklerine ikna edeceğiz.

Bu yaklaşımlarla ikna olan kurumlara verilecek hizmetlerin ilkleri gerçekleştikten sonra, konunun ihtiyaçtan daha öte bir yerde olduğu fark edilip, potansiyelinin artacağına dair bir iş modeli geliştiriyoruz. Normalin yeniden tanımladığı bu dönemde, erişilebilirliğin farkındalığının artması ve uygulamalara adapte edilmesi, içinde bulunduğumuz dönemde önemli bir gündem haline gelmeli. ‘Herkes İçin DE’ sosyal girişiminde hizmet alarak, dijital içeriklerini erişilebilir hale getiren şirketler, Erişilebilir Her Şey sertifikası ile projelerini geliştirmiş olacaktır. Aynı zamanda hatırı sayılır bir nüfus yoğunluğunu oluşturan engellenen bireyleri kendi kullanıcıları haline getirebilmenin en kolay yöntemlerinden biri de kendileri ile iletişim kurabilecek platformlar geliştirmektir. Kurumların engelli bireylerin tüketicileri olma nosyonu ile de kurgularına dahil edecekleri erişilebilirlik yaklaşımı ile hiç dokunulmamış bir kitle ile doğrudan bağ kurabilecekler. Bu gerekçeler ile pazara çıkacak ‘Herkes İçin DE’ girişiminin, sektördeki büyük bir ihtiyaca hizmet vereceği ve hizmet vereceği kurumlara yepyeni bir kitle kazandırma potansiyelini gözlemlediğimizde, finansal sürdürülebilirliğinin uzun olacağını görüyoruz. Aynı pazarda hizmet veren benzer firma/kurum/stk girişimlerinin de sayılarındaki kısıtlılık ve/veya hizmet alanlarının dijital odağında olmaması, ‘Herkes İçin DE’ nin ticarileşme potansiyeli için adeta somut bir kanıt niteliğinde.

Bu projeyi hayata geçirmek için doğru takımın siz olduğunu kanıtlayın. (Ekip kompozisyonu bu işi yapabilir mi? Ekip üyelerinin bu alanda tecrübesi var mı? Proje takımı Erişilebilir Her Şey ekibinden oluşuyor. Erişilebilir Her Şey, 2018 Ekim ayında kurulmuş, şirket, kurum ve kuruluşlara erişilebilirliğin farklı alanlarında danışmanlık ve eğitim veren bir sosyal girişimdir. Erişilebilir Her Şey’in içinde var olan eğitmen ve danışmanlar hem kendileri farklı engellenmişlik durumlarını yaşayan, hem de mühendislik, iş geliştirme, antropoloji, maliye yönetimi gibi farklı alanları engellilerle birleştirerek uzmanlaşmış kariyerlere sahip. Bununla birlikte, ekibin sesli betimleme anlatıcıları ve işaret dili tercümanlarından oluşan bir havuzu bulunuyor. Projeye takım desteği veren Bozcaada Caz Festivali ise projenin teknik anlamda gerçekleşmesi için teknik ekibe, projenin doğru iletişimini sağlayacak güçlü bir PR ekibine sahip. Halihazırda, yeni normalde dijitalleşme sürecine geçiş yaparken engellenen bireylerin sürece adaptasyonu konusunda çalışmaları da bulunan EHŞ ekibi, geliştirdiği bu projeyi en doğru şekilde hayata geçirecek ekiptir. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen, çevrimiçi festivaller içinde en çok paydaş ile çalışan önemli örneklerden http://festttogether.com/ festivalinde, tüm panellerin erişilebilir olması için verdiğimiz; işaret dili ve sesli betimleme hizmetlerine göz atabilirsiniz. ‘Herkes İçin DE’ girişiminin ilk adımlarının atıldığı bu etkinlikte gösterdiğimiz başarı, projeyi hayata geçirmek için en doğru takım olduğumuzun önemli bir kanıtı.

Projenin hayata geçmesi için ne gibi kaynaklara ihtiyacınız var? (Prototipleme, iş modeli, uzman, mentorluk, regülasyon, pazarlama, yatırım, vb.) Başlangıçta aşamasında işletmeden işletmeye iş modeli ile tasarlanan ‘Herkes İçin DE’ hizmetinin ilerleyen 3 yıllık planda işletmeden kullanıcıya hizmet verecek bir projeksiyonu oluşturuyor. Bu yapının hayata geçmesi için iş geliştirme uzmanı projenin bünyesine dahil edilmeli. Projenin hazırlık aşamasından itibaren sesli betimleme anlatıcıları, işaret dili tercümanları, montaj ekibi, proje koordinatörü, idari ve finans personeli, pazarlama ve iletişim uzmanından oluşan bir ekibe ihtiyacı olacak. Ayrıca sesli betimleme uzmanlarının profesyonel hizmet verebilmek adına katılması gereken (Türkiye/Amerika menşeili) belirli sertifika programlarına yatırım yapılması gerekecek.

+ 2 more
Share this project:

Updates