Inspiration

Lepsze jutro. Ludzie tworząc konta na habit trackerach oszukują sami siebie to jest nasza próba rozwiązania tego problemu

What it does

Weryfikuje czy faktycznie wykonałeś zadanie

How we built it

Korzystaliśmy z django, google cloud vision

Challenges we ran into

Accomplishments that we're proud of

Rozpoznawanie obrazów i zaliczanie zadań

What we learned

Django, web development

What's next for HabitHard

Więcej funkcjonalności, zakłady, baza wyzwań, gry miejskie, statystyki

Share this project:
×

Updates