Inspiration

Už viackrát sa nám stalo, že pri požiadavke o vytvorení skupín do "ďalšieho termínu" na cvičeniach sme sa museli hľadať a kontaktovať na iných webových stránkach. Preto, sme sa rozhodli vytvoriť aplikáciu, ktorá zabezpečí jednoduchšie vytváranie skupiniek či už na cvičeniach alebo na iných akciách.

What it does

Naša aplikácia umožňuje pedagógom pár klikmi vytvoriť udalosť pre ich študentov, kde sa môžu roztriediť do skupín a uľahčiť si tak hľadanie spolužiakov po sociálnych sieťach. Zároveň rieši aj problém s vyberaním líderov pre jednotlivé skupiny ;) Vedľajšou výhodou používania je priehľadnosť zadaní pre študentov.

How I built it

Keďže sme očakávali externý api point, museli sme si vytvoriť databázu pomocou Firebase, ktorá sa stala základom pre naše riešenie. Pre aplikáciu sme sa rozhodli vybrať ReactNative framework pre lepšiu prístupnosť na Android a IOS zariadeniach. Prvotný dizajn bol navrhnutý pomocou nástroja Figma, od ktorého sa odvíjalo rozloženie aplikácie do komponentov a ich vzájomné prepojenie.

Challenges I ran into

Hlavný problém bolo manažovanie stavov, čo bolo vyriešené pomocou Redux a prepojenie na Firebase databázu, nad ktorou sme strávili viaceré hodiny...

Accomplishments that I'm proud of

Za skupinu môžem povedať, že sme mali možnosť vyskúšať nové technológie, ku ktorým sme nemali veľký vzťah počas štúdia.

What I learned

Hlavne práca s gitom nám umožnila jednoducho pracovať na vlastných veciach bez toho, aby sme zasahovali do druhých. Zároveň práca s nosql bola pre nás novou skúsenosťou, o ktorej sme sa museli viacej dočítať.

What's next for GrouperTU

Naša aktuálna implementácia umožňuje možnosť pridania chatu pre jednotlivé skupiny, resp. jednoduchý mailbox pre používateľa. V spolupráci s inými projektami vyvinutých na Hackathone ako 'pomoc pri zadaniach', 'tuke guide' a iné by bolo možné založiť takú menšiu TUKE sociálnu sieť :)

Share this project:

Updates