Inspiration

'Gameification' av kulturdata med ett'get out and explore the world' aspekt

What it does

Klientdelen er en Pokemon inspirert app hvor man må besøke kulturminner for å kunne svare på quiz. Svaret på quizen finnes i dataene fra dataleverandørene, og brukeren kan velge å lese eller se/høre på (digital fortalt) 'fasiten' (Kanskje da med minuspoeng). Brukeren Brukeren er typisk skoleelev, kulturinteressert voksne og unge som vil oppleve og lære mer rundt kulturminner eller f.eks barnefamilier som vil ha et 'kulturelt innslag' på søndagsturen. Brukeren kan tillhøre et lag, (f.eks et historielag, familie eller en skoleklasse), Brukeren får poeng ved å svare riktig og kommer høyere i Level etterhvert. Brukeren får også Badges i forskjellige valører for Tilbakelagt avstand, Antall Quizes, Antall Unike Kulturminner besøkt og Antall bilder som er lastet opp* Det er resultatlister (10 på topp) for lag, region. Administrasjonsdelen er et web grensesnitt hvor Kuratoren lager quizer. Dette gjøres enkelt ved å velge et objekt på et kart, og lage et spørsmål og svar utfra informasjonen fra de forskjellige dataleverandørene*1 Kuratoren er typisk en lærer som lager en kulturminnequiz for klassen, et museum/bygdetun som ønsker å tilby de besøkende en 'quizløype', et turistkontor som ønsker å tilby turister en digital fortelling i byen.

*Brukeren kan laste opp et bilde til Kulturminnesøk. Dermed får også bla Riksantikvaren også data tilbake.

Datasett

*1 Dataleverandørene jeg for øyeblikket bruker er: Digitalt Fortalt,Kulturminnesøk, Wikipedia, LokalhistroieWiki. Disse kan enkelt utvides til andre nordiske leverandører.

How I built it

Kliendelen er bygd med Ionic frammeverk, slik at løsningen kan kompileres til flere plattformer uten endring i koden. Databasen for quizene er Firebase. Administrasjonsdelen er et enkelt webgrensesnitt, HTML og JS

Challenges I did not ran into

Datasettene har levert det de lover. Veldig bra

Accomplishments that I'm proud of

Brukergrensesnittet som er lett gjenkjennbart blandt ungdommen (PokemonGo)

What I learned

Masse!

What's next for GeoQuiz

Snakke med Kahoot om de er interessert i gå 'gå geolocated'

Links to datasets

http://data.norge.no/data/riksantikvaren/kulturminnes%C3%B8k http://data.norge.no/data/norsk-kulturr%C3%A5d/digitalt-fortalt https://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside https://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Hovedside

Kategorier

Kultur Digitalt Fortalt

Share this project:
×

Updates