ვაგზავნით მოთხოვნას SMS-ით ფეისბუქის ნომერზე, სერვერი(ნებისმიერ პლატროფრამაზე) იღებს გაგზავნილ მოთხოვნას ამუშავებს მას და რეზულტატს აგზავნის უკან კლიენტთან SMS-ით facebook-ით( გამოდის უფასოა ყველაფერი, სმს-ის მიღება სერვერზე და პასუხის გაგზავნა, მაპატიე Mark Zuckerberg :D) დემო: Google Translate via SMS using Facebook Hack.

Built With

Share this project:

Updates