Inspiration

במהלך תהליך המחשב לקראת ההאקטון ישבנו עם ע.קשל חדשה ביחידה. היא הגיע לאחרונה מיחידה קטנה וכל התהליך הבירוקרטי היה מאוד שונה לה: "התפקיד שלי זה לרדוף אחרי אנשים". לאחר מחשבה הבנו שאם אנחנו בונים מערכת לטפסים אנחנו מנציחים בקוד את התהליך הבירוקרטי שיש כרגע. במקום חשבנו על הרעיון העקרוני מאחורי כל הטפסים בייחדה והחלטנו לבנות מערכת שתכיל כל תהליך שמצריך איזהשהו זרימת עבודה ותהליך של אישורים. "במקרה" המערכת שלנו גם צריכה לפטור את בעיית הטפסים.

What it does

המערכת מאפשר למכן שרותים שונים שיש ביחידה. לדוגמא: יהיה אפשר לבנות תהליך לאישור יציאה לחו"ל. חייל יכניס את הפרטים הרלוונטיים למערכת והטופס יעבור לאישורים בצורה אוטומטית. האישוריים יהיו בצורת גרף מכוון מתכנס כך שאפשר לעשות אישורים בצורה מקבילית וגם אישוריים שתלויים אחד בשני.

Accomplishments that I'm proud of

במהלך בניית הפרוייקט ישבנו עם גורמים רבים ומגובנים כדי למפה את הצורך האקוטי אך את המערכת בנינו במחשבה לעתיד ולא כתשובה לבעיה הנוכחית.

What's next for forME

כרגע בניית הטפסים היא ידנית וזה מגביל את השימושייות של הטפסים. בנוסף, אם נבנה מודולים יעודיים נוכל להפוך חלק גדול מהאישורים לאוטומטיים. לדוגמא: בטופס טיולים, אם אין לך חתימות בקצ"י, המערכת תאשר את החתימה לבד. או שבטופס חו"ל החייל יקושר לאתר עם לומדה ושתאשר את הטופס אוטומאטית.

Built With

Share this project:
×

Updates