Inspiration

We aim to give user an easy to use app for popular fish sites in the Nordic countries. Whether you create an own exclusive group or just uses our predefined suggestions. Thru collecting data, a using cloud resources, we hope to give you a fishing forecast in your local area. We use collection of datasets whit statistics from open data sources. Form a group, share whit friends exclusively. Also we seek to give reporting tools to inhibit decay of species. Reporting is optional and anonyms.

What it does

Gir statistiske data til å bruke rundt de beste geografiske fiske steder (Innsjø, elver og sjøfiske). Mulighet for bruker rapportering av fangst knyttet til GPS koordinater, mulighet for eksklusive grupper å dele statistikk, bilder og kommentarer rundt. Samle data i datasett og bruke machine learning for å gi bruker «forutsigelser» for de beste fiske fangsten

How we built it

Vi brukte datasett fra SSB og GEO data fra Kartverket. Vi kodet prototyp i JavaScript, HTML og JSON-stat og presenterte den på Azure webapp.

Challenges we ran into

Begrensninger rundt eksisterende datasett I forhold til fangsttall fra SSB. Integrering av statistikk vist i kart format

Accomplishments that we're proud of

Ide rundt rapportering, bruker eksklusivitet og data læring for forutsigelser av fangst mønstre

What we learned

Vi har lært en del rundt GEO data, leaflet, JSON, ide og utvikling

What's next for FishCasts

Samle data i datasett og bruke machine learning for å gi bruker «forutsigelser» for de beste fiske fangsten

Share this project:
×

Updates