Kategori

Geodata, Kultur(GLAM), Beste digitale fortelling

LInk(er) til datasett

Benyttes: http://data.norge.no/data/riksantikvaren/kulturminnes%C3%B8k, https://www.nrk.no/norgerundt/, REMA1000 data (Open street map) Kan brukes: Data fra artsdatabasen, https://www.nrk.no/norgerundt/, Turistinformasjon, SSB data. https://norvegianablog.wordpress.com/ Norsk reiseinformasjon, Kulturminnebilder Mye mer.

Målgruppen

Folk som har interesse av å oppdage ting. Turgåere, mosjonister, geocachere, kartinteresserte.

Inspirasjon

Inspirasjon kommer fra dataspill. Der kartet ofte i starten er uoppdaget, og man skraverer deler av det mens man beveger seg. Apper som lagrer stedene du har vært på, er også en stor inspirasjon.

Brukervennlighet og design

Du starter med blanke ark. Nå skal du ut å samle inn data om verden! Du blir verdens første kartlegger i en verden som ikke enda er kartlagt! Med GPS og posisjonsbestemmelse på mobilen, vil brukeren med en radius rundt sin posisjon, låse opp kartet rundt seg. Gå en runde rundt i nabolaget for å oppdaget det! Explorers vil tegne kartet rundt deg, og lagre informasjonen i ditt eget personlige kart. Ta en joggetur inn i skogen, dra på hyttetur, dra på ferie, eller bare ta en rute til jobb du aldri har tatt før! Jo flere steder du har vært, jo mer innholdsrikt blir kartet ditt. Mens du beveger deg, finner du spennende og nyttige steder i kartet. Disse stedene er interaktive, og inneholder forskjellig typer informasjon. Dette kan være alt fra kulturminner, til nærmeste lokalbutikk. Etterhvert som du oppdager mer og mer, vil en prosentindikasjon gi deg et perspektiv på hvor mye av verden, landet og kommunen du har oppdaget.

Nytteverdi for brukeren

Forbedrer situasjonen til mosjonister, turgåere og kart-entusiaster, ved å lagre alle lokasjoner til et personlig kart. Å bevege seg ut i nære og fjerne omgivelser gir mer mening. Explorers lar brukeren se lokalmiljøet og omverdenen med nye øyne. Lettere å prosessere informasjonen, da den blir introdusert for brukeren i mindre porsjoner, isteden for å gi alt på én gang. Dette er også personifisering på høyt nivå, noe som virkelig er i vinden på et globalt nivå. At alle steder brukeren drar til blir registrert i et personlig kart, gir brukeren følelsen av å ha noe eget og unikt.

Markedspotensiale

Vi tjener penger på at bedrifter legger inn reklame om sine butikker/parker/arrangementer på georefererte interessepunkter i Explorers. Markedet ligger i at det koster bedriften en sum å få opprettet disse interessepunktene. Dette blir interaktive ikoner som kan klikkes på for mer informasjon. Brukeren vil så oppdage informasjonen bedriften prøver å formidle når de beveger seg i nærheten av interessepunktet. Ikonet vil dukke opp i brukerens kart, som en del av oppdagelsesferden. Etter ikonet er oppdaget, vil det bli værende i kartet, og man kan trykke på det for mer informasjon. På denne måten vil brukeren få følelsen av å oppdage reklamen, i stedet for å få den kastet etter seg. Det skal presiseres at noe av informasjonen i kartet, som f.eks. kulturminner, legges inn gratis. Det er informasjon som kan klassifiseres som reklame, som koster å legge inn.

Grad av innovasjon

Det nyskapende med Explorers, er at vi snur hele informasjonsbildet på hodet. Dette personliggjør kartet til brukeren, og knytter det opp mot opplevelser og minner fra steder brukeren har vært. Brukeren motiveres til å bevege seg på steder man aldri har vært før, og introduseres for nyttig informasjon på en ny måte. Løsningen vil fungere med datasett fra andre land på lik måte som i Norge.

Share this project:
×

Updates