Inspiration

İki ana soruna odaklandık. (1) Yeni normalde aile içinde yalnızlaşma, (2) Aile arası etkileşimin örselenmesi.

(1) Aile içinde yalnızlaşma:

Dijital bağlarımız bizi aile bireylerinden uzaklaştırıp, yalnızlaştırıyor. Sosyal medyada ve diğer bağlamlarda birey olarak yer alıyor. Evden kendi sanal çevremize erişiyoruz. Nesil farkları nedeniyle her aile bireyinin sanal çevresi farklılaşıyor.

(2) Aile arası işbirliği:

Yeni normalde evde geçirilen zaman arttıkça iş bölümü (özellikle cinsiyet eşitsizliği) ve iletişim sorunları yaşanıyor. Kısıtlı mekanda iletişimi sürdürmek için fazladan gayret gerekiyor. Akıllı cihazlar gibi yeni teknolojiler aile içinde işbirliği gerektiriyor.

What it does

Temel İşlevler (0-6 ay)

Ev içindeki etkileşim ile dijital kimliklerimiz arasında köprü rolü görmektedir. Ev içi etkileşimi dijital bağlama taşır. Üç ana işlevi vardır: (1) İşbirliği, (2) etkileşim, (3) meydan okuma, (4) paylaşım.

İşbirliği (ev içi işlerin izlenmesi ve görev paylaşımı), etkileşim (kültürel/sanatsal etkinlikler ve aile içi kaliteli zaman), meydan okuma (kişi-kişi, kişi-aile, aile-aile), paylaşım (sosyal medya aktarımları).

Her ailenin dinamikleri farklıdır. Bu nedenle bu işlevlerin içerikleri aile bireyleri tarafından belirlenecektir. Meydan okumalar ev içi etkinliklerin oyunlaştırılmasını hedefler. Böylece özellikle genç aile bireylerinin ev içindeki işbirliği ve etkileşimini arttırmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda meydan okumalar ile app'in aileler arasında sosyalleşmeye katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Tamamı aile/aile bireyi log'u olarak (health track app'ler gibi) tutulur. Ayrıca etkileşimlerde yükelenen foto/video ve paylaşım ile sosyal medyaya aktarılanların bulutta saklanması da ilave bir işlev olabilir.

Akıllı İşlevler (6-24 ay)

Evhapp'de üretilen etkileşimlerin dijital kayıtlarının Cloud Storage'da aile albümü olarak tutulması.

Ev içi akıllı cihazlar, spor aletleri vb. cihazların tek noktadan koordinasyonu için IoT uygulamaları.

How we built it

Work in progress

Challenges we ran into

İhtiyaçları daha iyi anlamak. App dünyasında çok niş bir alanı hedefliyoruz. Bu nedenle pazarın yaklaşımı kestirebilmek için çok

Accomplishments that we're proud of

Bir araya gelmek

What we learned

What's next for evhapp

Built With

+ 9 more
Share this project:

Updates