Skal du ha deg ny jobb, enten no eller seinare? Med enhetsinfo kan du oppdage og får analyse av din draumearbeidsgjevar!

What it does

Denne versjonen lar deg søke opp ein organisasjon, og sjå tidlegare stillingsutlysingar for organisasjonen.

Challenges I ran into

Det var mykje arbeid med å få datasetta inn i ein database.

Accomplishments that I'm proud of

Når data først var på plass i databasen, gjekk det relativt raskt å få på plass ein prototype.

What's next for Enhetsinfo

Skal jobbe vidare med prosjektet etter Hack4no. Lik prosjektet her på Devpost for å få oppdateringar! :)

Share this project:

Updates