Inspirasjon

Inspirasjon er hentet fra en kampanje i Tromsø. #Drittfritt, en kampanje i 2015, som skulle oppfordre få folk til å plukke opp hundedritt. Utfordringen gikk ut på å ta bilde relatert til hundedrittopplukking og tagge et bilde av dette på instagram. Kommunen, ved prosjektleder for Tromsømarkaprosjektet, var initiativtaker til dette og fikk med seg næringslivet (Tromsø Veterinærsenter) inn som en deltakende part i kampanjen. Motivasjonen for borgerne lå i det å få ett bilde publisert, på instagram, og muligheten for å vinne ett flaxlodd.

Problem/Behov

1. Hundedritt: Frustrasjon for borgere over å trø i hundedritt. Hundeeiere orker ikke bære pose langt. Posene er et miljøproblem.

Behov: Flere bokser utplassert. Vite hvor man kan kaste drittposen.

2. Søppel: Sofaer, hvitevarer o.l. som folk slenger fra seg, i naturen. Marint søppel som flyter inn i fjordene, og blir liggende i fjæra, er både til sjenanse og et stort miljøproblem. Fører også til forurensning i form av lekkasjer fra kjemikalier m.m. I tillegg gjør dette stor skade på fugle- og fiskebestanden, som har kysten og havet, som matfat.

Behov: En plass å innrapportere om søppel, forurensning man kommer over, eller har samlet inn ved eget initiativ.

Hva kan appen tilby?:

Hundedritt:

  • Avfallsbokser som vises i et kart i en mobil-app.
  • Innregistrering av eksisterende bokser fra bruker, samt egen husholdningsboks. (Da blir de lettere å finne enn ett påklistret merke).
  • Registrering av hvor det burde være en avfallsboks, f.eks. i marka, populære turdestinasjoner.
  • Premiering av de som registrerer.

Nytteverdi: Hundeeiere får ett hjelpemiddel, folk slipper å irritere seg, skiporet blir rent, naturen slipper plast. I tillegg får man hjelp fra bruker om hvor det er behov for bokser. Samfunnsmessig er dette til hjelp for kommunene som får brukerne inn på banen, og en lettere måte å administrere innrapportering ved bruk av databaser og nettsted.

Søppel:

  • Innrapportering (posisjonsdata).
  • Premiering av innrapportering

Nytteverdi: Kommunen får innrapportert søppelregistreringene inn i en database, via appen til en portal (webside), som fungerer som ett verktøy/hjelpemiddel. Det blir enklere for folk å varsle om miljøsynding, impulsiv søppelplukking, f.eks. i fjæra, slik at kommunen kan hente avfallet. Trekker veksler fra REN KYST-prosjektet i markedsføringen. (Flere kommuner i Troms, med støtte fra miljødirektoratet, har i prosjektet som mål å informere om marin forsøpling, samt å rydde kysten for søppelet).

Hvordan bygde vi appen

Vi startet med å se på Leaflet sin dokumentasjon og veldig flotte begynnerguide for å kunne ha litt forståelse for hvordan man kan rendere kart med JScript ressurser. Når vi ble mer komfortable begynte vi å bytte ut Leaflet sin eksempelkode med våre egne koder og egne datasett. For å gjøre dette var det vitalt at vi studerte koden nøye slik at vi kunne gjøre de endringene vi ville ha uten å gjøre noe skade på resten av funksjonaliteten.

Deretter utforsket vi verktøykassen som vi fikk her på hack4 og fant ut av hvordan man bruker markers og geolokasjon for eksempel.

Vi hadde ett relativt forvirrende datasett med JSON som beskrev med koordinater til hvor alle benker og hundebokser som finnes i Tromsø er. Etter å ha brukt litt tid på å rydde opp JSON dataen til å bli nogenlunde lesbar så sammensatte vi en funskjon som sortere vekk all dataen vi ikke trengte og en annen funskjon som satte opp fargerike markører på alle koordinatene som kom seg gjennom filteret. Disse markørene ble satt overraskende bra ut med de koordinatene vi ble gitt, vi har ikke sett ett eneste punkt som ser ut som de er inni ett hus eller lignende, så vi klarte faktisk utrolig nok å kartlegge hver eneste hundeboks i Tromsø mens vi satt komfortabelt i Hønefoss.

Samtidig som vi utviklet nettsiden så var vi også i gang med å lage en app som skulle kunne lese nettsiden og tillføye ekstra funksjonalitet. Men dette var ikke så lett som vi først hadde trodd fordi web klienten som brukes ville absolutt ikke gi oss lov til å be om koordinatene våre. Vi fant til slutt ut hva feilen var men det var ikke før vi fant ut alle måtene det ikke var galt og ett par samtaler med mentorene på kampus.

Utfordringer vi møtte på veien

Underveis i prosessen var tankene rundt hvem som kan være samarbeidspartner til prosjektet og hvem skal være målgruppe, da hundeeiere blir veldig snevert. Hvordan få til en type kjedet prosess hvor man fyller behovet til både brukerene av appen, kommunen og innbyggerne/samfunnet. Mer om utfordringer i forrige avsnitt.

Prestasjoner vi er ekstra fornøyde med

Ideen er både nytenkende, ett hjelpsomt verktøy, miljøgevinst. Som idehaver, og som teamleder for gruppa syns jeg det har vært ett utrolig godt samarbeid, og en lagånd som vitner om stor entusiasme, og iver for å bringe en ideskisse, fra notater til en presentasjon, som innehar alle de tankene jeg hadde sett for meg, i tillegg til det at det vi underveis i prossessen kom frem til så mange nye løsninger, for hvordan selve appen skulle kunne fungere i praksis. Løsningen med en webside som kan være en portal for å samle alle innrapporterte data er noe som kom til etter man så behovet for å kunne håndtere de registreringene/rapporteringene, som kommer inn, men også en side som viser til enhver tid hva som er meldt inn. Denne siden skal også fungere som en infoside for appens funksjon, og samtidig være mulig å bruke som en forvaltningsløsning for kommunen.

Hva vi lærte

Teamwork, på tvers av fagkompetanse er gull verdt! Om hvordan man ved å ha et innblikk i en annens spesialitet som til eksempel; programmeres verden, en designers, en GIS-ingeniør kan samarbeide

Veien videre for Drittfritt

Skal bli en realitet. Visjonene er klare for påbygning med miljøstasjoner; glass, metall, tekstil etc. Brukermedvirkning. Samhandling og dialog, gjennom appen og nettsida. Samarbeidspartnere må kontaktes. Kommunen, en naturlig medspiller. Miljøorganisasjoner. Hundeklubber. Hundeorganisasjoner.

Share this project:
×

Updates