ერთად. დაკავშირებულები.

აპლიკაცია ემსახურება პროგრამირების უკეთ შესწავლას და განვითარებას. მიუხედავად იმისა,რომ მისი ბოლომდე დასრულება ვერ მოვასწარით,მაინც კარგი გამოვიდა.

პროგრამა ჯერ ჯერობით საჭიროებს ინტერნეტს თუმცა უახლოეს მომავალში პროგრამას ექნება "უინტერნეტო " ანუ Offline ვერსია. სადაც ინტერნეტის გარეშე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ ამა თუ იმ პროგრამირების ენის სნიპეტები (snippets) და დოკუმენტაციები. ჯერჯერობით ეს იდეა არ განხორციელებულა.

ხოლო ვერსიას რომელიც ინტერნეტით სარგებლობს ყოველდღიურად ემატება ახალი ინფორმაცია ამა თუ იმ პროგრამირების ენაზე. რაც შეეხება იუზერებს,პროგრამაში ირსებებენ მაღალი დონის იუზერები(ოპერატორები) და ჩვეულებრივი იუზერები. ოპერატორები აკონტროლებენ იუზერებს და ტვირთავენ ფაილებს სერვერზე,რომელზეც იუზერებს მხოლოდ ინფორმაციული წვდომა აქვთ. ხოლო თვითონ პროგრამაზე წვდომა ჯერ-ჯერობით აქვთ ინტერნეტის მქონე ადამიანებს,რადგან მათი მონაცემები გადაეცეს ბაზას.

მთლიან ჯამში,ოპერატორები არიან ამ იუზერების ,,მასწავლებლები",რომლებიც ფაილებს სწორედ მათთვის ტვირთავენ. Soft-ი გათვლილია დამწყებ პროგრამისტებზე.

Share this project:

Updates