Problemstilling: "Kommersiell transport tar deg fra deg til der du ikke er til et sted du ikke skal" - Tom-Christer Nilsen.

Hva gjør vi bedre? Vi har utviklet en løsning som gjør busstransporten mer fleksibel og responsiv ovenfor etterspørsel.

Fordelen med oss: Vår teknologi bringer bussen nærmere deg og din destinasjon.

Hvordan skiller vi oss ut: Vi kommer til deg!

Inspiration

Vi hadde et bra sammensatt team.

What it does

On-demand bussløsning. Uber for buss (y for x)

How I built it

Programmerte i html, css og js. Vi har brukt API fra Kartverket og Norsk reiseinformasjon

Challenges I ran into

Vi er midt oppi det nå! No time.

Accomplishments that I'm proud of

At vi klarte å få fram en god demo på bare en helg.

What's next for Buber

Videreutvikle applikasjonen

Built With

Share this project:
×

Updates