Inspiration

DOSTĘP JEST LEPSZY OD POSIADANIA!

What it does

Aplikacja - Bob Umożliwiająca poprzez sharing economy wynajmowanie zalegających narzędzi

How we built it

Backend został napisany przy wykorzystaniu ASP.NET Core oraz PostgreSQL. Front aplikacji został stworzony przy wykorzystaniu ReactJS oraz Semantic-UI.

Challenges we ran into

Naprawianie aplikacji 5 minut przed końcem wydarzenia.

Accomplishments that we're proud of

Bardzo cieszymy się z designu, który był w 100% wykonany na hackathonie oraz z całej funkcjonalności stworzonej w trakcie 24h.

What we learned

SCRUM, Semantic-UI,

What's next for BOB

Planujemy implementację API Facebooka, umożliwiające połączenie z kontem społecznościowym oraz podłączenie płatności przez PAYU.

Built With

javascript json visual-studio visual-studio-code c# net core ReactJS Semantic-UI Google Maps API RDW SCRUM/AGILE

Icons made by Nikita Golubev from http://www.flaticon.com is licensed by http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Built With

Share this project:

Updates