დღესდღეობით მსოფლიო გადადის ღილაკებიანი მობილურიდან ახალი სენსორული ეკრანის მქონე მობილურებზე, რომლის გამოყენების საშუალება არ აქვთ ბრმა ადამიანებს. ჩვენი პროექტი არის შესაძლებლობა ბრმა ადამიანისთვის,გამოიყენოს ამ ტიპის მობილური ტელეფონების მნიშვნელოვანი ფუნქციები,როგორებიცაა: 1.დარეკვა 2.მუსიკის მოსმენა 3.დროისა და თარიღის დადგენა 4.ადგილმდებარეობის განსაზღვრა 5.ამინდის გაგება 6.Face Recognition ჩვენი პროგრამა აღიქვამს სპეციალურ ბარათებს და ამის შემდეგ ასრულებს ბრძანებებს. როდესაც ბრმა ადამიანს მოუნდება თავის ახლობელთან დარეკვა ამოიღებს სპეციალურ ბარათს და უჩვენებს ტელეფონს, რომელიც უკეთია თავზე ან გულმკერდზე.

Built With

Share this project:
×

Updates