Inspiration

Som både travel småbarnsmor og klima- og miljøsjef i Ringerike kommune ville Bente gjerne både spare tid i hverdagen og lokke folk til andre reisemåter enn å kjøre hver sin bil. Selv i Hønefoss har vi bilkøer som alle irriterer seg over og mange bruker unødig mye tid på å komme seg til og fra jobb, barnehage, skole og aktiviteter. For eksempel er det midt i Hønefoss et stort idrettsanlegg. Parkeringsplassen er full og smale gater har mye trafikk. 68% av klimagassutslippene i Ringerike kommer fra veitrafikk. De fleste kjører hver sin bil. Det finnes ikke en samlet løsning og funksjoner for å avtale samkjøring/gåing og sykling på ett sted. Og dette burde jo være mulig å få til!

What it does

BliMe løser denne problemstillingen ved at den gjør det enklere for foreldre å koordinere samkjøring til barnas fritidsaktiviteter

How we built it

"Cleverly we started with a map". Ved å ta utgangspunkt i et grunnkart brukte vi javascript, CSS, html5 og leaflet til å finne en måte å presentere denne løsningen.

Challenges we ran into

Koordinater fra Vegvesenets datasett var i ulikt format, UTM33 - ikke longitude og latitude. Var også vanskelig å finne en måte å få visjonen til å ha en praktisk nytte for brukeren som nødvendigvis ikke var en klima-orientert løsning. Det måtte være mer verdi utover å spare miljøet for brukeren.

Accomplishments that we're proud of

At vi klarte overkomme utfordringene med datasett og komme med et produkt.

What we learned

Å bruke business model canvas. Å skalere ned ideen vår til en konkret løsning ved å ta hensyn til brukerbehovet.

What's next for BliMe

Å få alle idrettslag, organisasjoner og bedrifter i Norge til å BliMe!

Built With

Share this project:

Updates