Inspiration

Volem ajudar a persones que tenen malalties minoritaries i no troben informacio fiable.

What it does

Contesta preguntes sobre malalties minoritaries

How we built it

Un aimlBot amb python

Challenges we ran into

Crea totes les possibles decisions i respostes per les milers de malalties

Accomplishments that we're proud of

Que interactuii de manera eficient

What we learned

Python i crear ChatBots ja que era el primer que feiem

What's next for bitsXlamarato2019

Built With

Share this project:
×

Updates