ჩვენი აპლიკაცია მუშაობს Windows Phone 8 -ზე , აპლიკაციაში მომხმარებლები კლიკით ნიშნავენ ავარიის ადგილს. კოორდინატები აისახება რუკაზე რომელზეც აღნიშნულია ავარიული ადგილები . შეიქმნეა ბაზა რომლის მიხედვითაც დადგინდება საავარიო ზონები (ადგილი სადაც მოხდა რამოდენიმეჯერ ავარია სხვადასხვა დროს) და როდესაც მძღოლი უახლოვდება რომელიმე აღნიშნულ ადგილს მიიღებს შეტყობინებას ხმოვანი სახით.

Share this project:

Updates