Team Members: Kristi Strøm Lie, Kristian Alnæs, Rune Myrland, Rolf Lie

Inspiration

Når noen kommer i siste øyeblikk til bussen lurer de ofte på om den har gått eller ikke. Det er to timer til neste buss kommer. Det hadde vært kjekt å kunne vite dette med en gang.

What it does:

Askeladden er en Facebook Messenger og Chatbot som henter ut ruteinfo fra Norsk Reiseinformasjon. Bussene kan sende sanntidsdata til Norsk Reiseinformasjon. Boten skal hente ut denne og fortelle om bussen du skal på allerede har passert.

How I built it

Vi bruker et nodejs-bibliotek som heter Botkit. Dette støtter plattformer som Facebook Messenger, Slack og Twilio. Brukerne kan dermed snakke med boten via mange forskjellige plattformer. For å hente opplysninger fra Norsk Reiseinformasjon gjør vi REST-spørringer.

Challenges I ran into

Per idag er det relativt få busser som sender sanntidsdata til Norsk Reiseinformasjon. Dette er både en utfordring og en forretningsmulighet. Vi har også litt problemer med å parse JSON-dataene fra APIet til Norsk Reiseinformasjon.

Accomplishments that I'm proud of

Vi har en fungerende prototype som gjør brukeren i stand til å chatte med boten via Facebook Messenger.

What I learned

Facebook har nylig åpnet et API for utvikling av boter for Messenger. Det vil være stort trykk på lansering av slike tjenester framover og vi tror at bot-grensesnitt vil få mye større utbredelse enn hva vi ser idag. Det er også en rimelig teknologi og utvikle.

What's next for @Askeladden

Fase 1: Få konseptet til å fungere med et lokalt busselskap på Hønefoss med begrenset funksjonalitet - ruteopplysning og sanntidsinformasjon om bussene. Fase 2: Selge løsningen til andre busselskaper. Videreutvikle med nye finesser som brukerne vil ha. Fase 3: Kommersialisere løsningen bredt i hele Norden.

Built With

Share this project:

Updates