Inspiration

Skape en ny måte å formidle historiske landskap og lage et nyttig verktøy for arkeologer.

What it does

Modellere historiske havnivåendringer og visualisere/benytte dette sammen med arkeologiske data.

How I built it

Benyttet nasjonal høydemodell fra Kartverket og ulike vitenskapelige artikler om strandsforskyvning til å modellere tidligere havnivå. Modellen begrenses mot NGUs datasett over marin grense. Benyttet utvalg fra Riksantikvarens database over kulturminner til å velge enkeltminner fra bestemte tidsperioder.

Challenges I ran into

Vi var relativt få på gruppen, noe som førte til at vi ikke klarte å fullføre en demo. Manglende datakraft var også en utfordring. Enkelte datasett hadde dårlig dokumentasjon.

Accomplishments that I'm proud of

Modellen fungerer på datamaskin, og vi klarte nesten å få den til å kjøre på server.

What I learned

Rådataene krever mer tilrettelegging enn vi antok innledningsvis. Flere dataprosesser tok mye lenger tid enn beregnet.

What's next for ArkHav

Utvide modellen til hele Norge og åpne modellen for allmennheten. Forbedre designet.

Share this project:

Updates