პროექტი AreYouAlive შეიცავს ორ აპლიკაციას - ვებ და Mobile,კერძოდ კი მისი პლატფორმაა - ანდროიდი(ვერსია მინიმუმი - 4.0.3). ვებ აპლიკაციის ლინკი შეგიძლიათ იხილოთ Links სექციაში.

AreYouAlive არის ინოვაციური მეთოდი იმისა,რომ მთავრობა სპეციალურ დავალებაზე გაგზავნილ სპეცრაზმს დაუკავშირდეს. მთავრობას მხოლოდ და მხოლოდ მოეთხოვება საკუთარი ქსელის დაცვა და ინტერნეტი. ახლა ავხსნი,თუ რას ვგულისხმობ და რაში მდგომარეობს AreYouAlive-ს აზრი.

მთავრობა უზრუნველყოფს ინტერნეტს და მის Security-ს. შემდეგ კი ხდება აპლიკაციის ჩაწერა ნებისმიერ ანდროიდ დივაისზე. შემდეგ ისინი დივაისებს ურიგებენ ჯარისკაცებს. სანამ ისინი სპეციალურ დავალებაზე წავლენ,აპლიკაციაში უნდა გაიარონ ავტორიზაცია თავისი სახელით და სპეციალურად შერჩეული პაროლით. ხოლო პაროლის დაცულობა დამოკიდებულია მთავრობაზე(ან სპეცრაზმის გამგზავნზე,არ აქვს მნიშვნელობა). ხოლო ჯარისკაცების სახელები თავიდანვე უნდა იყოს შეყვანილი მონაცემთა ბაზაში. სწორედ ასე მოხდება ჯარისკაცის ავტორიზაცია.

ჯარისკაცების გამგზავრების შემდეგ მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მიუთითონ თავიანთ მდგომარეობა(Status) ან თუ რა ესაჭიროებათ მათ(დაწვრილებით ვიდეოშია ეს საკითხები),მაგალითად,ტყვიები,საჭმელი და წყალი და ა.შ..ასევე ჯარისკაცს შეუძლია ნახოს დაკავშირებული სპეცრაზმელები - ანუ ის ადამიანები,რომლებიც მასთან ერთად მისიაზე იმყოფებიან. და ასევე,ჯარისკაცს შეუძლია ნახოს მათი მდგომარეობა და მესიჯი,თუ რა ესაჭიროებათ. ეს აადვილებს ჯარისკაცებს შორის კომუნიკაციას. აპლიკაცია აკონტროლებს იმასაც,ჩართულია თუ არა ინტერნეტი(Mobile Data ან Wi-Fi) და Location-ის სერვისები(GPS).

სადემონსტრაციოდ დავამატეთ Information,რომელიც ასე თუ ისე "ასწავლის" ჯარისკაცს როგორ უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი.

მომავალში იგეგმება აპლიკაციის გაფართოება ექსკურსიების და ლაშქრობების მხრივ და ასევე უამრავი კარგი ფუნქციის დამატება.

For English Speakers

Project "AreYouAlive" contains two applications - Web and Mobile, especially for Android (Minimum required version 4.0.3). You can see web appliacation demo here - www.areyoualive.org

"AreYouAlive" is innovative method to let government connect to unit sent to special operation. Government only needs to protect the connection and provide soldiers with internet connection.

First of all, government will provide internet connection and security. Next, our app will be installed on Android smartphones, which later will be sent to soldiers. Before they'll go to special operation, soldiers need to authorize to app with their name and special password, which will be generated on server. Government also need to make password secure. Soldiers' names will already be in database. This is how soldier authorization happening.

While special operation, soldier can point their Status at any time i.e. what do they need, for example bullets, food, water, etc. Also, soldier can see another connected soldiers - i.e. soldiers which are with him in operation. Soldier can also see their Location and Message, i.e. what they need. This make connection between soldiers easier. Application also controls if internet (Mobile Data or Wi-Fi) and Location services (GPS) are turned on.

For demonstration, we also added Information tab into the app, which learns soldier how to do all of this.

+ 1 more
Share this project:

Updates