Projekt nawiązuje do problemu zanieczyszczonego powietrza w Krakowie. Zastosowanie go może pomóc ograniczyć jego szkodliwy wpływ na użytkowników. Umożliwia szybki i prosty dostęp do parametrów określających jakość powietrza w mieszkaniu (takich jak np. poziom zanieczyszczeń, temperatura i wilgotność powietrza). Ponadto współpracuje z "Airly", co umożliwia dostęp do danych odnośnie jakości powietrza na dworze bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Umożliwia to porównanie ich ze stanem powietrza w pomieszczeniu i lepsze dostosowanie algorytmów sterujących pracą oczyszczaczy powietrza połączonych z mikrokontrolerami oraz automatycznym otwieraniem okien (np. w przypadku, gdy konieczne jest przewietrzenie pomieszczenia). Określone działania mogą być podejmowane również na polecenie użytkownika (sterowanie w trybie manualnym). Dodatkowo system pozwala na bieżąco śledzić historię mierzonych przez mikrokontrolery wartości (widoczne w postaci wykresów na stronie internetowej).

Share this project:
×

Updates