ეს საიტი არის ადამიანის განწყობის ასამაღლებლად . როდესაც შევდივათ გვეკითხება როგორ ხასიათზე ვართ , თუ ჩვენ ეს არ ვიცით მაშინ გვისვამს რამოდენიმე შეკითხვას და შეფასების მიხედვით უმაღლებს ადამიანს განწყობას. (საიტი დაუსრულებელია)

Built With

Share this project:

Updates