პროექტი “მოსწავლეთა მართვის სისტემა” “ელექტრონული ჟურნალი” განკუთვნილია მშობელთათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მათი შვილების სწავლა-განათლებაში. პროექტი გვაძლევს საშუალებას დავეხმაროთ ყველა მშობელს მათი შვილების “სასწავლო ცხოვრების” გაკონტროლებაში.

Share this project:

Updates