Shuichi Aizawa's avatar

Shuichi Aizawa (shu1)

lead dev @StudioMercato