Ralph Selton's avatar

Ralph Selton (ralphselton)

Bandoeng menjadi salah satu tempat paling terkenal di Asia, tetapi juga merupakan satu-satunya bangunan keagamaan terbesar di seluruh dunia.

Ralph's portfolio is empty.