Olga Sopilnyak's avatar

Olga Sopilnyak (osopilniak)

Student at Moscow Institute of Physics and Technology