Novaland Tuyển Dụng's avatar

Novaland Tuyển Dụng (novalandtd)

Aquacity.tv tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản bán các dự án của Novaland như Aqua City, Novaworld Phan Thiết, Hồ Tràm, Đà Lạt.

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved September 17, 2021