Nikolaos Kostoglou's avatar

Nikolaos Kostoglou (nikolaos-kostoglou)

Postdoctoral researcher at Montanuniversität Leoben (Austria) working on nanoporous materials for energy and environment