Nhân lực Phát Đạt's avatar

Nhân lực Phát Đạt (nhanlucphatdat-com)

Nhân lực Phát Đạt chuyên cung ứng lao động ngắn hạn – dài hạn, cho thuê lao động cung cấp nhân sự, dịch vụ đóng gói, bốc xếp hàng hóa, ...