Hạnh Ngọc's avatar

Hạnh Ngọc (ngochanh-nhanviet)

Ngọc Hạnh - CEO Nội thất Nhân Việt

Hạnh's portfolio is empty.