Công ty CP dịch thuật miền trung MIDtrans's avatar

Công ty CP dịch thuật miền trung MIDtrans (mientrunghd)

thành lập ngày 9/12/2016, MST 3101023866 có trụ sở chính tại 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

image
Devpost Anniversary Level 1

Earned for each year after joining Devpost

Achieved April 21, 2021
image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved May 12, 2020