Norsworthy Babette's avatar

Norsworthy Babette (mechalqycp)

Dải Bollinger là gì? Dải Bollinger là một loại biểu đồ kỹ thuật dễ chơi đặc trưng cho sự bất định và lạnh lẽo cả của một loại hàng

Norsworthy's portfolio is empty.