Mai Đức Phương Nam (mainam-phuongnamcons)

Mai Đức Phương Nam hiện là Co-Founder Phương Nam Cons, viết tài liệu cho Website phuongnamcons.vn.

Mai Đức Phương's portfolio is empty.