Lê Hải Yến Hải Yến's avatar

Lê Hải Yến Hải Yến (lehaiyenceo)

Tôi là Lê Hải Yến-ceo của Vi Vu Hồ Tây - Nhà Hàng, Món Ngon Hồ Tây.

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved May 2, 2021