Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn's avatar

Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn (kiemdichdanangcom)

KIEMDICHDANANG Dịch vụ phun xịt khuẩn tại Đà Nẵng. Khử trùng kho hàng, khử trùng văn phòng. Hoá chất Cloramin B, Sterine.