hung tri's avatar

hung tri (hungtri)

Hưng Trí là đơn vị nhà thầu thiết kế, thi công kho lạnh công nghiệp, phòng sạch, hệ thống lạnh. D

hung's portfolio is empty.