tuần châu marina's avatar

tuần châu marina (hotro-tuanchaumarina)

Dự án Tuần Châu Marina Hạ Long phát triển bởi tập đoàn Tuần Châu. Mô hình kinh doanh thương mại shophouse quen biển đầu tiên Việt Nam.

tuần châu's portfolio is empty.