Vn Furaka's avatar

Vn Furaka (furakavn)

Furaka là một nhà sản xuất kiêm phân phối nội thất có nhà máy được đặc tại Khánh Hòa - Nơi có nguồn cung cấp gỗ tự nhiên lớn của Việt Nam.

Vn's portfolio is empty.