FPT Cloud's avatar

FPT Cloud (fptcloudcom)

FPT Smart Cloud - nền tảng Điện toán Đám mây và dịch vụ lưu trữ đám mây thế hệ mới

image
Devpost Anniversary Level 1

Earned for each year after joining Devpost

Achieved January 10, 2023
image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved January 10, 2022