ViệcLàm ViệtNam's avatar

ViệcLàm ViệtNam (esipvieclamvietnam)

esipvieclamvietnam là trung tâm dịch vụ việc làm, giúp người lao động có thể chủ động tìm kiếm được công việc phù hợp

image
Devpost Anniversary Level 1

Earned for each year after joining Devpost

Achieved July 21, 2022
image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved July 21, 2021