cung ứng lao động's avatar

cung ứng lao động (cungunglaodongdichvu)

Nhân lực Phát Đạt chuyên cung ứng lao động ngắn hạn – dài hạn, cho thuê lao động cung cấp nhân sự, dịch vụ đóng gói, bốc xếp hàng hóa

cung ứng's portfolio is empty.