Cơ Khí Đại Nhân's avatar

Cơ Khí Đại Nhân (co-khi-dai-nhan)

Sản xuất và lắp đặt máy mài đai nhám ( máy mài nhám dây), mánh đánh bóng thanh hộp, máy đánh bóng ống tròn bán tự động

Cơ Khí's portfolio is empty.