Bob Buchite (bbuchite)

.Net Core developer, C# -Language.

Bob's portfolio is empty.