Sarah Chok's avatar

Sarah Chok (SarahChok)

I run hackathons on moving trains! #HackTrain

Sarah's portfolio is empty.