Jainam Shah's avatar

Jainam Shah (JainamShah)

Graduate Student at San Jose State University