Xưởng Tre Trúc's avatar

Xưởng Tre Trúc (xuongtretruc-vn)

Xưởng tre trúc - Chuyên cung cấp tre trúc nguyên liệu, mành tre trúc, bình phong tre trúc, bàn ghế tre trúc, mê bồ, ván tre, sàn tre v.v...

Xưởng's portfolio is empty.