TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI MIPEC PALACE's avatar

TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI MIPEC PALACE (tttcmipecpalace)

Trung tâm Tiệc Cưới Hội Nghị MIPEC PALACE là đơn vị trực thuộc quản lý của CN Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân Đội tại Hà Nội (MIPEC).

TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI's portfolio is empty.