Trung Tâm CAMMECH's avatar

Trung Tâm CAMMECH (trungtamcammech)

CAMMECH là trung tâm đào tạo CAD CAM CNC, lập trình CNC Phay, Tiện, Creo, Mastercam, Solidworks, NX, Inventor...

Trung Tâm's portfolio is empty.