Mitchell Doloris's avatar

Mitchell Doloris (top2)

Khai trương hay còn gọi là Grand Opening là 1 trong các sự kiện quan trọng và chẳng thể thiếu của mỗi đơn vị. doanh nghiệp lễ khai

Mitchell's portfolio is empty.